تنگ آبی، نگین آبشارهای جنوب ایران /تصاویر

آخرین به روز رسانی پنج شنبه, 07 شهریور 1398 01:21
نوشته شده توسط ندای هفتکل
منطقه گردشگری تنگ آبی در انتهای تنگ کرد باغملک با آبشارهای بیشمار، همچون نگینی در میان قله های سر به فلک کشیده زاگرس جنوبی نمایان است.
عکس: بهرنگ زنگنه

 
 • تنگ آبی، نگین آبشارهای جنوب ایران
 • تنگ آبی، نگین آبشارهای جنوب ایران
 • تنگ آبی، نگین آبشارهای جنوب ایران
 • تنگ آبی، نگین آبشارهای جنوب ایران
 • تنگ آبی، نگین آبشارهای جنوب ایران
 • تنگ آبی، نگین آبشارهای جنوب ایران
 • تنگ آبی، نگین آبشارهای جنوب ایران
 • تنگ آبی، نگین آبشارهای جنوب ایران
 • تنگ آبی، نگین آبشارهای جنوب ایران
 • تنگ آبی، نگین آبشارهای جنوب ایران
 • تنگ آبی، نگین آبشارهای جنوب ایران
مرجع / ایرنا