مردی که قصد قاچاق حدود 100 عنکبوت را از قسمت حفاظتی فرودگاه گویان (Guiana) فرانسه داشت، شناسایی شد و تلاش وی بی‌نتیجه ماند. طی 20 سال اخیر سختگیری در قسمت حفاظتی فرودگاه‌ها بسیار افزایش‌ یافته است.

ادامه مطلب...